ประกาศ รฟท. เรื่อง สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Marketing Sounding) ครั้งที่ 1 โครงการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการจัดทำเอกสารประกวดราคาและการดำเนินงาน ตาม พรบ.การร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

 

แชร์

Comments are closed.