ประกาศ คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหารฯ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร ชั้น 5 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประกาศ คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหารฯ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร ชั้น 5 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Comments are closed.