การจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ.ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ประกาศ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.