ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2562

วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) เวลา 13.30 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.  ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสมพร  โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในฐานะประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เป็นประธาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กทพ. รวมทั้งพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2302 ชั้น 3 อาคาร 2 กทพ. จตุจักร

Comments are closed.