ประธานกรรมการ กทพ. ตรวจเยี่ยมแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการทางพิเศษ สายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

วันนี้ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ กทพ. พร้อมด้วย พลเอก ไชยพร รัตแพทย์ ที่ปรึกษาฯ ออกตรวจเยี่ยมชมแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยมี นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ กทพ. ได้กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น ๓ อาคาร A ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ ถนนพระรามที่ ๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ข่าว และ ภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.