การซื้อปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัยและระบบลงเวลาจุดตรวจ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB๔) และศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓) จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕


Comments are closed.