การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ด่านบางนา กม.๖ ขาเข้า ด่านบางนา กม.๖ ขาออก และด่านวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว)

เลขที่ กจด.ปจ.๘๔/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.