ยกเลิกประกาศ การซื้อปรับปรุงห้องควบคุมศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปซ.๒/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.