งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.