การซื้อเครื่องปั๊มน้ำขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๓๑ เครื่อง

เลขที่ กจด.ปซ.๗๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕


แชร์

Comments are closed.