ผช.ผวก. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี

นางเบญจมาส ปิยโชติสุกิจ ผช.ผวก. เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบกครบรอบ 79 ปี โดยร่วมสมทบทุนการกุศล ให้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิคนตาบอดไทย จำนวน 5,000 บาท ณ บริเวณอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

Comments are closed.