ผช.ผวก. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมเจ้าท่า ครบรอบ 161 ปี

นางเบญจมาส ปิยโชติสุกิจ ผช.ผวก. เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมเจ้าท่า ครบรอบ 161 ปี โดยร่วมสมทบทุนเข้า “บัญชีการกุศลของกรมเจ้าท่า” จำนวน 5,000 บาท ณ กรมเจ้าท่า ถนนโยธา ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

Comments are closed.