ผวก. เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยจัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2301 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จตุจักร โดยมีผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป เข้าร่วมในพิธี

Comments are closed.