ผอ.กขส. จัดอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ให้กับพนักงาน กทพ.

SONY DSC

       เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น. ผอ.กขส. ได้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” ให้กับพนักงาน กทพ. ระดับ 1-6 ประมาณ 116 คน  ณ ห้องประชุม 2301 อาคาร 2 กทพ.จตุจักร โดยมี นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดอบรม

Comments are closed.