ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทพ.

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทพ.

       🎯💁‍♀️วันนี้ (12 มกราคม 2565) เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทย ได้เข้าศึกษา
ดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทพ. โดยมีเรือโท เสนาะ พุทธาวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธาน ผ่านทางรูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ประมาณ 13 ท่าน

📌โดยการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นการดำเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการตามกรอบ MOU ระหว่างกัน เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาศักยภายภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของบุคลากร และยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

💁🏻‍♀️ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th

📤 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

#อัปเดตเรื่องราวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
#EXATก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่5

แชร์

Comments are closed.