ผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อม
ในการเปิดให้บริการเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ที่ด่านฯ สุขุมวิท