ผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. นำคณะผู้บริหารร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (War Room) ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมการกู้ถัย และศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร (CCB1) รวมถึงตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคะนอง พร้อมให้กำลังใจและมอบเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานฯ ประกอบด้วย พนักงานประจำด่านฯ พนักงานกู้ภัย พนักงานจัดการจราจรและเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน

วันนี้ (๑๕ เมษายน ๒๕๖๑) นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา นำคณะผู้บริหารร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช (CCB2) และศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (CCB7) พร้อมมอบเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยฯ ประกอบด้วย พนักงานสื่อสาร พนักงานกู้ภัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน

วันนี้ (๑๖ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอิน (ขาเข้า) และศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัถยา (CCB5) พร้อมมอบเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยฯ ประกอบด้วย พนักงานประจำด่านฯ พนักงานกู้ภัย พนักงานสื่อสาร พนักงานจัดการจราจรและเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน รวมถึงผู้ใช้บริการทางพิเศษ

ละในเวลาเดียวกัน นายประสิทธิ์ เดชศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) และศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (War Room) พร้อมให้กำลังใจและมอบเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยฯ ประกอบด้วย พนักงานประจำด่านฯ พนักงานกู้ภัย พนักงานสื่อสาร พนักงานจัดการจราจรและเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วนอีกด้วย

ข่าวและภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.