ผู้บริหาร กทพ. ต้อนรับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม นำโดย นายนนทจิตต์ บ่างสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินละบัญชี รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยพนักงาน กทพ. ให้การต้อนรับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลโครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ตลอดจนได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินโครงการดังกล่าว

แชร์

Comments are closed.