ผู้บริหาร กทพ. และ ทล. ตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดเก็บค่าผ่านทางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ที่ด่านฯ บางครุ ๓

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปี ๒๕๕๔ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ ๓ ซึ่งกรมทางหลวง (ทล.) จ้าง กทพ. บริหารการจัดเก็บค่าผ่านทางให้ โดยในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทล. และ กทพ. จะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง งานบำรุงรักษา งานกู้ภัย และงานจัดการจราจร และจะเริ่มการจัดเก็บตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นตันไป


ข่าวและภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.