ผู้บริหาร MEX เยี่ยมชมศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ชั้น 22

ผู้บริหาร MEX เยี่ยมชมศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ชั้น 22

       วันนี้ (11 มกราคม 2565 ) เวลา 13.00-15.30 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท Metropolitan Expressway Company Limited (MEX) ประจำประเทศไทย ประกอบด้วย Mr. Makoto OMORI, Deputy Director of MEX Bangkok Office Mr. Kurata ENDO, JICA Expert from MEX และ Ms. Jannari Chinworachai, Coordinator of BKK Office ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ชั้น 22 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการภายในห้องศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (ETM Center) และห้องบริหารข้อมูลระบบเก็บค่าผ่านทาง ( Toll Monitoring Room ) ของ กทพ.ในรูปแบบ Virtual Technical Meeting ให้กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท MEX จากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) Zoom Cloud Meeting ประมาณ 120 คน โดยมี ผอ.กวพ. เปิดกล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผอ.กสป. ฝคจ. ผอ.กปส.สผว. และเจ้าหน้าที่จาก ฝคจ. กบร. และ กวพ. ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีการบรรยายการดำเนินงานของ กทพ. ใน 3 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย

1. ภาพรวมการดำเนินงานของ กทพ. โดยนายสุรกิตติ์ เล่ห์สิงห์ ห.วม. กวค. ฝนผ.
2. การดำเนินงานของศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (ETM Center) โดย นายอุทัย วังชัยศรี ห.สอ.1 กสป. ฝคจ.
3. การดำเนินงานของห้องบริหารข้อมูลระบบเก็บค่าผ่านทาง (Toll Monitoring Room)โดยนางสาวจุไรรัตน์ ปรีชาศิลป์ วท. 6 กบร. ฝบร.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.