ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (War Room) และหน่วยบริการประชาชนโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

วันนี้ (29 ธันวาคม 2563) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของ กทพ. โดยเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (War Room) ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) และการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บค่าผ่านทาง รวมทั้งจุดอำนวยความสะดวกรองรับ การเดินทางของประชาชน ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี -สุขสวัสดิ์) พร้อมให้กำลังใจ และมอบอาหาร เครื่องดื่ม แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยฯ  ประกอบด้วย พนักงานประจำด่านฯ พนักงานกู้ภัยและพนักงานจัดการจราจร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน รวมถึงยังได้มอบน้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว กาแฟ ฯลฯ ให้แก่ผู้ใช้ทางอีกด้วย

Comments are closed.