ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Comments are closed.