ผู้ว่าการ กทพ. ตรวจความคืบหน้าการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงคมนาคม บริเวณด่านฯ บางขุนเทียน ๒

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง (ทล.) ร่วมตรวจติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย “One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 คมนาคมรวมใจช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพ ดี ของประชาชน” และนโยบายรัฐบาล บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางขุนเทียน ๒

 

 

ในการนี้ ผู้ว่าการ กทพ. ได้ติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งระบบปล่อย ฝอยละอองน้ำแบบแรงดันสูง (High Pressure Water) ที่ทำงานด้วยมอเตอร์ ๒ เครื่อง สลับกันทำงาน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ด้วยแรงดัน ๗๐ บาร์ มีหัวฉีดรวม ๑๔๑ หัวฉีด ปล่อยละอองน้ำขนาด ๕-๒๕ ไมครอน เพื่อช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ทั้งยังช่วยป้องกันไอเสียจากยานพาหนะ ขณะเร่งเครื่องออกตัว รวมถึงตรวจประสิทธิภาพการทำงานของระบบที่ติดตั้งบริเวณทางเดินพนักงาน ตู้เก็บค่าผ่านทาง และหลังคาคลุม ตู้เก็บค่าผ่านทาง (Canopy) ของด่านเก็บค่าผ่านทางฯ ทั้งนี้ กทพ. มีแผนจะนำระบบดังกล่าวไปใช้ที่ด่านฯ พระรามที่ ๔ (๑) และด่านฯ บางแก้วต่อไป

แชร์

Comments are closed.