ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมคณะผู้บริหารลงตรวจสภาพการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดงเพื่อรับทราบถึงสภาพการจราจรในปัจจุบัน

วันนี้ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เดินทางมาตรวจสภาพการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง เพื่อรับทราบถึงสภาพการจราจรในปัจจุบัน และจะได้นำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการจราจรต่อไปในอนาคต

Comments are closed.