ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของ กทพ. ร่วมอวยพรปีใหม่ พร้อมรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

วันนี้ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของ กทพ. ร่วมเข้าอวยพรปีใหม่ พร้อมรับนโยบายจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง) นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านอำนวยการ นายวิทยา ห่มม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ และนางปานจิต จินดากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม

ข่าวและภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.