ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมพิธีปิดงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชื่อมโลก”

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เวทีกลางบริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล พลเอก วิลาศ อรุณศรี เป็นประธานในพิธีปิดงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชื่อมโลก” โดยมี นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. และผู้บริหารระดับสูงของ กทพ. เข้าร่วมงานพิธีปิดงาน ภายในงานประธานได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ร้านค้า ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนโดยตรง รวมทั้งส่งมอบป้ายตลาดคลองผดุงให้แก่ประธานในพิธีปิดเพื่อมอบต่อให้กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าภาพการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

ข่าว และภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.