ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมพิธีปิดงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชื่อมโลก”