ผู้ว่าการ กทพ. มอบเงินสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และคณะมอบเงินสมทบทุนสร้าง อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้น ๒ ตึกอานวยการ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

 

Comments are closed.