ผู้ว่าการ กทพ. รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจจราจร พร้อมคณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (War Room) และหน่วยบริการประชาชน

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ และ พันตำรวจเอกลือชัย นนท์ปฏิมากุล ผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจจราจร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย พนักงานประจำด่านฯ พนักงานกู้ภัยและพนักงานจัดการจราจร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน เพื่อให้กำลังใจในปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่ ๔-๒ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก ๓ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (War Room) ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) และหน่วยบริการประชาชน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคะนอง ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอิน (ขาเข้า) และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ ตามโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

แชร์

Comments are closed.