ผู้ว่าการ กทพ. เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมกองทัพเรือ

ในวันนี้ (๓ ตุลาคม ๒๕๕๗) นายอัยยณัฐ  ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (Thailand Public Service Awards ๒๐๑๔) ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานในพิธีฯ ซึ่งผลงานที่ กทพ. ได้รับรางวัล คือ “การพัฒนาและบูรณาการระบบจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษ ภายใต้ศูนย์ควบคุมจราจรอัจฉริยะ” ในประเภทรางวัล “นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ” ระดับดี ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

Comments are closed.