ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจเข้าคารวะและสัมภาษณ์ ผวก.

🎬 💥 ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจเข้าคารวะและสัมภาษณ์ ผวก. 🎬

🎯 เมื่อวานนี้ ( 6 กรกฏาคม 2564 ) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้เปิดโอกาสให้นางสาวเมตตา ทับทิม ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ พร้อมด้วย นายกีรติ เอมมาโนชญ์ ผู้สื่อข่าว เข้าพบเนื่องในโอกาสที่นางสาวเมตตาฯ เข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว และขอสัมภาษณ์ถึงแนวนโยบายของ ผวก. รวมถึงแผนงานที่ กทพ. จะดำเนินโครงการต่าง ๆในอนาคต 💥💥

📢 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

www.exat.co.th #EXAT #ทางด่วน🎬

แชร์

Comments are closed.