ผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนา เรื่อง “การจัดการความปลอดภัยทางถนน ภายใต้ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน : บทเรียนที่ผ่านมาและก้าวต่อไปในครั้งทศวรรษข้างหน้า”

ผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนา เรื่อง “การจัดการความปลอดภัยทางถนน ภายใต้ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน : บทเรียนที่ผ่านมาและก้าวต่อไปในครั้งทศวรรษข้างหน้า”

 

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นายณรงค์ เขียดเดช  รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร  รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ เป็นผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “การจัดการความปลอดภัยทางถนน ภายใต้ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน : บทเรียนที่ผ่านมาและก้าวต่อไปในครั้งทศวรรษข้างหน้า” ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง และผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท ในงานนิทรรศการผลงานทางวิชาการ งานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๒ “ครึ่งศตวรรษ…กับการจัดการที่เข้มแข็ง” ๑๒th Thailand Road Safety Seminar “Next Steps The second hall of Decade of Action for Road Safety ๒๐๑๕-๒๐๒๐” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการแลปเปลี่ยนการเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พร้อมทั้งเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

ข่าวและภาพ โดย กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ

Comments are closed.