ผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวาระ วันพระราชสมภพครบ ๘๒ พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ

ผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวาระ วันพระราชสมภพครบ ๘๒ พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ

 

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นายณรงค์ เขียดเดช รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ เป็นผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวาระวันพระราชสมภพครบ ๘๒ พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ ณ ห้องเวิลด์รูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โดยทางสถานทูตญี่ปุ่นได้เชิญหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนของไทย เพื่อเป็นการธำรงสัมพันธภาพอันอบอุ่นระหว่างประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยที่มีมายาวนานกว่า ๖๐๐ ปี ซึ่งการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสถานทูตญี่ปุ่นให้ยั่งยืนสืบไป

 

ข่าวและภาพ โดย กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ

 

แชร์

Comments are closed.