พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ ๔ กองบริหารธุรกิจดิจิทัล ฝ่ายดิจิทัล และ วิศวกร ระดับ ๔ ในสังกัดกองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments