พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีปิดทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการวันนี้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีปิดทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการวันนี้

วันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกำแพงเพชร ๒ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ผู้ว่าการ กทพ. ประธานกรรมการบริหารบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมในพิธี ทั้งนี้ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จะเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบหลังเวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า “ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ให้ กทพ. ดำเนินการโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตามที่ กทพ. เสนอ และเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมดำเนินการในรูปแบบ Build-Transfer-Operate โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดย BEM รับภาระค่างานออกแบบและก่อสร้าง ค่าควบคุมงานก่อสร้าง ค่าบริหารจัดการให้บริการและบำรุงรักษา โดยมีมูลค่าโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๘๑๖ ล้านบาท แบ่งเป็นงานค่าออกแบบและก่อสร้าง รวมถึงค่าควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๔,๔๑๗ล้านบาท ค่าบริหารจัดการให้บริการและบำรุงรักษา เป็นเงิน ๘,๓๙๙ ล้านบาท โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน ๙,๕๖๔ ล้านบาท มีระยะเวลาสัมปทาน ๓๐ ปี รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔ ปี ซึ่งตามกำหนดเดิมจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปลายปี ๒๕๕๙ แต่เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางของประชาชน กระทรวงคมนาคม จึงได้ขอความร่วมมือจาก กทพ. และ BEM ในการเร่งรัดการก่อสร้างให้สามารถดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งสองหน่วยงาน จนสามารถเปิดให้บริการได้ในวันนี้ และเร็วกว่าแผนงานเดิมถึง ๔ เดือน นอกจากนี้ในการเร่งรัดการก่อสร้าง ได้แล้วเสร็จเร็วกว่าแผน มีส่วนในการตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจ้างแรงงาน รวมถึงการนำวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างมาใช้มากขึ้น เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว”

พลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ กทพ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการต่อขยายทางพิเศษไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ มีแนวสายทางไปตามแนวเขตทางรถไฟเดิม ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๗ และสิ้นสุดโครงการบริเวณย่านบางซื่อ ใกล้กับสถานีขนส่งหมอชิต ๒ เข้าเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายศรีรัชเดิม และลงสู่ระดับดินที่ราชพฤกษ์ บางบำหรุ จรัญสนิทวงศ์ พระราม ๖ และกำแพงเพชร ๒ มีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน ๑๐ ด่าน ส่วนอัตราค่าผ่านทางเป็นระบบเปิดแบบเหมาจ่ายในอัตรา รถยนต์ ๔ ล้อ ๕๐ บาท รถ ๖-๑๐ ล้อ ๘๐ บาท และรถ ๑๐ ล้อขึ้นไป หรือรถพ่วงอื่นๆ ราคา ๑๑๕ บาท ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อเปิดให้บริการจะมีปริมาณจราจรเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๔๕,๐๐๐ เที่ยวต่อวัน และในปีแรกของการเปิดให้บริการจะมีปริมาณจราจรเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๙๗,๐๐๐ เที่ยวต่อวัน”

 

“ทางพิเศษสายนี้ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรทางด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ แล้ว ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการเดินทาง และยังช่วยลดปัญหาการสูญเสียพลังงานเชื้อเพลิง ช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทาง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และส่งเสริมระบบขนส่ง ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย” นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวเสริมในท้ายที่สุด

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ และ กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.