พัฒนาข้อมูลและปรับปรุงระบบงานชั่งน้ำหนักรถบรรทุกและระบบงานตรวจวัดขนาดรถแบบสามมิติ ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อเชื่อมต่อศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. พร้อมติดตั้ง

เลขที่กจด.ปซ.๕๔/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.