กทพ. วางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย”

วันนี้ (19 ตุลาคม 2563) นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายชัย แก้วเพ็ง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง นายชุมพล โล่ห์จินดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการจราจร ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ในนามกระทรวงคมนาคม เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ

แชร์

Comments are closed.