พิธีลงนามในสัญญาจ้างผู้ว่าการ กทพ. ลำดับที่ ๑๓

พิธีลงนามในสัญญาจ้างผู้ว่าการ กทพ. ลำดับที่ ๑๓

 

วันนี้ (๑๓ มกราคม ๒๕๕๙) ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จตุจักร โดยมี พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ กทพ. เป็นผู้ลงนามในฐานะผู้ว่าจ้างผู้ว่าการ กทพ. กับ นายณรงค์ เขียดเดช อดีตรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร กทพ. ในฐานะผู้รับจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. ลำดับที่ ๑๓ และเป็นผู้ว่าการ กทพ. คนที่ ๔ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากการสรรหา

 

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

ภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ และกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

 

Comments are closed.