กทพ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” ประจำปี ๒๕๕๙

กทพ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เวลา ๑๐.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ๒๑๒ ชั้น ๒ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจหลักในการให้บริการทางพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ซึ่งนอกจากภารกิจหลักดังกล่าวแล้ว กทพ.ยังตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนทที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเป็นประจำทุกปี ปีนี้นับเป็นปีที่ ๑๕ แล้ว และจะดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนในชุมชนหรือโรงเรียนในแนวเขตทางพิเศษได้นำเงินทุนไปใช้เพื่อการศึกษา สำหรับในปีนี้ กทพ. ได้ขยายขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือไปยังชุมชน และ โรงเรียนต่าง ๆ โดยมีชุมชนและโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา จำนวน ๓๓ ทุน ประกอบด้วย ชุมชนล็อค ๔-๕-๖, ชุมชนสวนอ้อย, ชุมชนเกาะกลาง, ชุมชนโรงแก้ว, ชุมชนโชติวัฒน์, ชุมชนริมทางด่วนบางนา, โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์), ชุมชนวัดมหาพฤฒาราม, ชุมชนจรัสเมือง, ชุมชนบ้านครัวใต้, ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่, ชุมชนวัดดวงแข, ชุมชนตรอกสลักหิน, ชุมชนวัดช่องลม,ชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง, ชุมชนโค้งรถไฟยมราช, ชุมชนบ้านครัวตะวันตก, ชุมชนมั่นสิน, ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน, ชุมชนริมทางรถไฟหลังกรมทางหลวง, ชุมชนสระแก้ว, ชุมชนหลังวัดมักกะสัน, ชุมชนดอนกุศลร่วมใจ, ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ ๑, ชุมชนบ้านแบบ, ชุมชนบึงพระราม ๙, ชุมชนบึงพระราม ๙ พัฒนา, โรงเรียนวัดสุขกร, ชุมชนวัดบางหญ้าแพรก, โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก, ชุมชนศรีสวนส้ม, โรงเรียนสวนส้ม และชุมชนมิตรไมตรี ๑,๒ เป็นเงินทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๓๐,๐๐๐ บาท

กทพ. ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ และหวังอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกคนจะตั้งใจเรียน ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ อันจะช่วยพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ และ กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.