ยกเลิกประกาศประกวดราคา จ้างพิมพ์จดหมายแจ้งเตื่อนการเรียเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทาง บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ที่ไม่มีการเคลื่อนไวบัญชีเกิน 1 ปี

ประกาศวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.