ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปจ.๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.