ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.สัญญาที่ ๔ งานภายนอกอาคาร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ (งานโยธาและงานระบบ)

ประกาศวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Comments are closed.