ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรทางพิเศษเฉลิมมหานครและงานปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่ กจด.ปจ.๓๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.