ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.สัญญาที่ ๔ งานภายนอกอาคาร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ (งานภูมิทัศน์)

กจด.ปจ.๖๔/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.