ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช (ด่านประชาอุทิศ ด่านลาดพร้าว ด่านโยธินพัฒนาและด่านรามอินทรา)

กจด.ปจ.๙๘/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.