ยกเลิกประกาศ การจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๔๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

Comments are closed.