ยกเลิกประกาศ การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบป้ายกำหนดความเร็ว (Martrix Sign) แบบ Full Color ทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่ กจด.ป.๑๒/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.