ยกเลิกประกาศ การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ Easy Pass และระบบจ่ายบัตรอัตโนมัติ ATD ของทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่ กจด.ปจ.๑๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Comments are closed.