ยกเลิกประกาศ การจ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก

Comments are closed.