ยกเลิกประกาศ การจ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ต่อเนื่อง ๓ ปี

เลขที่กจด.ปจ. ๘๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.